Денонощна траурна агенция в Бургас

Tраурния венец е символ на последна почит към починалия. В православието – още от древността хората погребват своите близки, като полагат в гроба венец от естествени цветя. Прието е, че душата на покойника застава пред Бога с цветен венец. Според православната църква това е признак на святост.